Tekstgrootte

Commissie Vliegtuighinder Buitenveldert


amstelpark

De commissie Vliegtuighinder is in samen-stelling geheel vernieuwd. De nieuwe leden van de commissie nemen een onafhankelijke positie in ten opzichte van de SWAB en het VGP platform voor de regio Schiphol.

Het Doel

De commissie Vlieghinder stelt zich als doel bewoners in Buitenveldert te ondersteunen, te informeren en te adviseren over onderwerpen die met vliegen te maken hebben zoals veiligheid, geluidsoverlast en de luchtkwaliteit.
Initiatieven op dit gebied zullen door de commissie ondersteund en gefaciliteerd worden.

De commissie Vlieghinder wil dit doel bereiken door het verder opbouwen van een netwerk waarin alle belangrijke organisaties, instellingen en de gemeente Amsterdam vertegenwoordigd zijn. De commissie zoekt contact met vertegenwoordigers van deze organisaties om deel te nemen aan deze commissie, ervaringen te delen en actuele onderwerpen te bespreken.

Activiteiten van de commissie Vlieghinder

Activiteiten zijn ondermeer:

Belangrijke websites zijn:


bezoekbas.nl - Bewoners aanspreekpunt Schiphol »
vgpplatforms.nl - Vereniging gezamelijke platforms »
stichtingswab.nl - Schiphol Werkgroep Amstelveen/Buitenveldert »

Heeft u belangstelling voor deze commissie dan kunt u zich opgeven bij het WOCB:
telefoon 020-644 99 36 of Mail het Wijkontmoetingscentrum »


Presentatie "Experiment nieuw geluidsstelsel voor Schiphol"


Download Presentatie "Experiment nieuw geluidsstelsel voor Schiphol" »

Download de brief aan de directie van Luchtverkeersleiding Nederland »

Download Toelichting Vliegen Volgens Afspraak »

Download Antwoord wethouder van der Burg op vragen "Vliegen Volgens Afspraak" »


De CGB verwelkomt Buitenveldertenaren die geïnteresseerd zijn in het terugdringen van de vliegoverlast boven Buitenveldert en daaraan hun bijdrage willen leveren. Zij kunnen contact opnemen met het WOCB, telefoon 6449936 of via email »

Overigens beperkt de CGB zich niet uitsluitend tot de overlast van het vliegverkeer. Ook klachten over andere vormen van ernstige geluidsoverlast kunnen bij de commissie worden gemeld.

Commissie Zorg

De commissie Zorg stelt zich als doel bewoners in Buitenveldert te ondersteunen, te informeren en te adviseren over onderwerpen die de zorg aangaan.

Commissie Geluidsoverlast

De Commissie Geluidsoverlast Buitenveldert van het Wijk-opbouwcentrum werd begin van dit jaar ingesteld.

4 en 5 mei Comité

De medewerkers van het 4+5 mei comité van het Wijkopbouw-centrum verzorgen al enige jaren de 4 mei herdenking.

Commissie Ruimtelijke Ordening

ROWOC behartigt de belangen van bewoners op het gebied van de ruimtelijke ordening, mede in het licht van de ontwikkeling van de Zuidas.

Culturele Commissie

De Culturele Commissie bestaat uit een aantal enthousiaste vrijwilligers die vanuit culturele en beroepsmatige achtergronden deel uitmaken van de commissie.