Tekstgrootte

De Wijkraad


Valkhof

Het Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert (WOCB) is een organisatie van vrijwilligers, die wordt ondersteund door drie parttime beroepskrachten voor administratie en opbouwwerk.

Het WOCB is een organisatie die de belangen behartigt van en voor individuele bewoners en belangengroeperingen in Buitenveldert en de Prinses Irenebuurt, die wordt gesubsidieerd door het Stadsdeel Zuid.

Het Bestuur wordt gevormd door de Wijkraad, die in openbare vergaderingen bijeenkomt.
Leden van de Wijkraad vertegenwoordigen de wijkbewoners ter behartiging van hun belangen in de wijk. De Wijkraad vormt zoveel mogelijk een afspiegeling van de samenstelling van de bewoners van Buitenveldert en de Prinses Irenebuurt in demografisch en maatschappelijk opzicht.Commissie Zorg

De commissie Zorg stelt zich als doel bewoners in Buitenveldert te ondersteunen, te informeren en te adviseren over onderwerpen die de zorg aangaan.

Commissie Vrienden Gijsbrecht van Aemstelpark

Bewoners en bezoekers hebben zich in 2014 verenigd tot de Vrienden van het Gijsbrecht van Aemstelpark.

4 en 5 mei Comité

De medewerkers van het 4+5 mei comité van het Wijkopbouw-centrum verzorgen al enige jaren de 4 mei herdenking.

Commissie Ruimtelijke Ordening

ROWOC behartigt de belangen van bewoners op het gebied van de ruimtelijke ordening, mede in het licht van de ontwikkeling van de Zuidas.

Culturele Commissie

De Culturele Commissie bestaat uit een aantal enthousiaste vrijwilligers die vanuit culturele en beroepsmatige achtergronden deel uitmaken van de commissie.